Ruimtevaart en Technologie

We houden je op de /-^-\ hoogte

NASA maakt plannen maanverkenning bekent

De NASA heeft afgelopen maandag haar plannen bekend gemaakt voor de Globale Verkenning Strategie en het Amerikaans Maanbasis Plan, twee belangrijke voorstellen om mensen terug te laten keren naar de maan. NASA adjunct directeur Shana Dale, die het langverblijf ontwikkelt team van de 14 deelnemende ruimtevaart bureaus leidt, zei: ‘Deze strategie zal de geďnteresseerde landen aansporen een financiële en technische bijdrage te leveren en er zo een optimaal gebruik kan worden gemaakt van de kennis en hulpmiddelen die ons helpen deze expeditie op te zetten en een nieuwe eeuw van ruimteverkenning en ontdekkingen inluid.’ De Globale Verkenning Strategie focust zich op twee overlappende gebieden: Waarom keren we terug naar de maan en wat gaan we daar doen. De strategie bevat een groot aantal redenen waarom we mensen moeten sturen in plaats van het verkennen van de maan met robots. NASA’s voorgestelde maanplan richt zich op een derde punt; Hoe kunnen we en bemande vlucht naar de maar realiseren. In april 2006 begon de NASA met het ontwikkelen van de Globale Verkenning Strategie om het Amerikaanse congres te overtuigen en om de doelen van de ruimtevaartbureaus in kaart te brengen. De strategie is opgesteld naar aanleiding van vele lange gesprekken met ruim 1000 personen waaronder experts van de NASA en 13 ander ruimtevaartbureaus, private organisaties en commercieel geďnteresseerde. Experts uit Australië, Canada, China, Europa, Frankrijk, Duitsland, Engeland, India, Italië, Japan, Rusland, Zuid Korea en Ukraine zijn betrokken bij het project. NASA planners gebruiken de opmerkingen van de internationale groep en van academici in de private sector en burgers als basis voor het eerste ontwerp voor de terugkeer naar de maan. Het maanbasis ontwerp team, opgericht in mei 2006, concludeert dat de beste plaats om een maanbasis te bouwen één van de polen van de maan is. Met een degelijk station kan de NASA leren om de grondstoffen van de maan te gebruiken ter voorbereiding van een reis naar Mars, waar een groot aantal uiteenlopende wetenschappelijke onderzoeken gedaan zal gaan worden en het aanmoedigen van internationale deelname aan het project. ‘Het bouwontwerp heeft ons geleerd wat er nodig is, wat de eisen zijn en punten waarop we moeten letten,’ zegt Doug Cooke adjunct directeur Exploration Systems Directorate. ‘Dit zijn belangrijke gegevens om mee verder te bouwen aan een heel spannende toekomst voor de Verenigde Staten en de wereld.’ Zoals het er nu naar uitziet zullen we langzaam beginnen met een vier persoonsteam dat een aantal zevendaagse bezoeken aan de maan zal gaan brengen totdat de energievoorziening, rovers en woonruimtes klaar zijn. De eerste missie wordt verwacht in 2020. Deze zal gevolg worden door een 180-daagse missie ter voorbereiding van de reizen naar Mars. Het voorgestelde maanplannen stelt in eerste instantie een missie met robots voor om de mensen te ondersteunen. Deze robots zullen de landingsplaats verkennen, natuurlijke bronnen opsporen en het risico voor een bemande vlucht verkleinen. In het volgende jaar, 2007, zullen de plannen nog meer verfijnt worden en blijft men de open dialoog, die in 2006 is begonnen, voortzetten om de Globale Verkenning Strategie te verbeteren. Het doel van de NASA is om langdurig ruimteverkenning te kunnen uitvoeren met andere organisatie om zo tot een gezamenlijk resultaat te komen. De plannen voor de Globale Verkenning Strategie en het Amerikaans Maanbasis Plan zullen uitvoerig behandeld worden op de tweede Space Exploration Conference in Houston dat tussen 4 en 6 december plaats vind. [ Bron: NASA Persbericht ]

Geef een antwoord